Günlük arşivler: Haziran 3, 2013

Yeni Dijital Vakummetre – testo 552

Çimento sektöründe emisyon ve proses kontrolü için testo 350 baca gazı analiz cihazı

DrehofenEnerjinin %78’ine yakınını dış ülkelerden tedarik ettiğimiz bugünlerde, enerji tüketiminin çok fazla olduğu endüstriyel tesislerin yakıt ve proses kontrollerinin azami oranda yapılması hem üretim tesisleri için hem de ülkemiz için önem arz etmektedir.

Ülkemizin  üretim tesislerinin başında gelen çimento fabrikalarında baca gazı analiz cihazı bir çok noktada; ürün kalitesinin artmasına, yakıtın verimli kullanılmasına ve emisyon değerlerinin azaltılmasına olumlu yönde etki etmektedir.

Testo 350 baca gazı analiz cihazı ile çimento prosesinde ölçüm yapılabilecek noktaları şöyle sıralayabiliriz:

–          T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından öngörülen emisyon sınırları dikkate alınarak baca gazında CO, O2, SO2, NOX, NO2, sıcaklık, debi vb. parametrelerin periyodik kontrolü

–          Klinker hattı dahilinde ön ısıtıcı kulede CO ve O2 gazlarının takibinde kullanılan ve kulede yanmanın nasıl olduğu ve kaçak havanın olup olmadığı hakkında bize on-line olarak bilgi veren cihazların kontrolü ve doğrulaması Bu yazının geri kalanını okuyun