Aylık arşivler: Temmuz 2013

Röportaj: Ölçümlemek bilmek, bilmek kontrol etmek, kontrol etmek yönetmek, yönetmek ise iyileştirmektir*

Onur Yiğit

Onur Yiğit-Ölçüm Sistemleri Ürün Yöneticisi

Testo Elektronik’in bina teknolojileri bölümü hakkında bilgi alabilir miyiz?

TESTO Elektronik Ltd. Şti. fiziksel parametreleri ölçen, elektronik test ve ölçüm cihazları konusunda satış, proje, teknik servis ve kalibrasyon hizmetleri veren ISO 9001:2000 belgeli bir firmadır ve 2000 yılından beridir Alman Testo AG firmasının Türkiye ofisi olarak hizmet vermektedir. Ürünlerimiz, portatif, kayıt ve ya sürekli izleme amaçlı olarak kullanılabilen sıcaklık, bağıl nem, hava hızı, basınç, baca gazı gaz analizi, termal görüntüleme yapabilen cihazlardır. Bina teknolojileri alanında, özellikle Bina Termografisi, Bina Yönetim Sistemlerine entegre olabilecek transmiterler, iç ortam iklimlendirme parametreleri ölçebilecek çok fonksiyonlu portatif ölçüm cihazları ve veri kayıt/izleme sistemleri ile hizmet vermektedir. Ayrıca firmamız, TÜRKAK onaylı, ISO 17025 belgeli kalibrasyon laboratuvarında sıcaklık, nem, hava hızı, basınç ve baca gazı parametreleri ile ilgili olarak “kalibrasyon hizmetleri vermektedir. Bu yazının geri kalanını okuyun

Gürültü Seviyesi Ölçüm Cihazı-testo 815

Klima ve ısıtma sistemlerinde, yakma tesisleri veya ofis ortamında gürültü ölçümleri için!

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Gürültü Yönetmeliği Taslağı” yayınlanmıştır.

Gürültü Yönetmeliği Taslağı’nda belirtildiği şekli ile işveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele almak ve gerekiyor ise gürültü ölçümleri yaptırarak gürültüye maruziyeti belirlemekle yükümlüdür. Bunun yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde, gürültüden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken iş ekipmanlarının gürültü emisyonu hakkında bilgi sağlanması gerekmektedir.

t815_brewery_brauereiÇalışma ortamındaki gürültü seviyesinin belirlenmesi için gürültü emisyonlarının ölçümü portatif cihazlar ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir. testo 815, ortam gürültü ölçümleri için ideal bir cihazdır. Fast/Slow (Hızlı/Yavaş) butonu ile ölçüm süresi 1 sn ile 125 msn arasında ayarlanabilir böylece sesin kaynağı daha iyi değerlendirilir. Frekans analizinde karakteristik, A’dan C’ye değiştirilebilir.


A karakteristiği insan kulağının algıladığı ses frekansıdır, C karakteristiği ise düşük frekanslı sesleri kapsar. Opsiyonel kalibratör sayesinde ölçüm cihazı, tornavida yardımı ile doğrudan sahada tekrar kalibre edilebilir. Cihaz ile birlikte verilen rüzgar koruma başlığı, dış mekan ölçümlerinde doğru ölçüm sonuçları sağlar ve mikrofonu kir ve tozdan korur.

testo 815’in özellikleri:

  • A ve C karakteristiğine göre frekans ayarı
  • Maksimum ve minimum değerlerin gösterimi
  • Değiştirilebilir zaman ayarları (Hızlı / Yavaş)
  • Kısmi ölçüm aralığıÖlçüm aralığı :+32 … +130 dB

Ölçüm aralığı :+32 … +130 dB
Frekans aralığı :31,5 Hz … 8 kHz
Doğruluk :±1.0 dB
Çözünürlük : 0.1 dB
Pil ömrü :70 sa
Garanti :2 yıl

Fidecilikte Bakım Uygulamaları için Testo Termal Kameralar

 

Beton Dökümünde Kalite Standartları için Testo Çözümleri

Untitled-1TS EN 1248 ve 1247 Standartlarına Uyumluluk

Beton dökümünde yüksek kalite standartlarını yakalayın.

Beton, agrega, çimento, su ve duruma göre kimyasal ve mineral katkıdan oluşan bir yapı malzemesidir. Bu malzemelerin bir arada tutulmasını ve betonun sağlamlığını, dayanımını, başka bir deyişle kalitesini belirleyen su ve çimento arasında gerçekleşen hidratasyon reaksiyonudur. Isı veren tipte (ekzotermik) bir reaksiyon olan hidratasyon reaksiyonunun düzgün bir biçimde gerçekleşmesi için, reaksiyona giren materyallerin, yani su ve çimentonun doğru oranlarda yer alması gerekmektedir. Reaksiyonun verimli bir biçimde gerçekleşmesi için belirleyici faktörler su miktarı ile sıcaklıktır. Bu sebeple beton sıcaklığı döküm anında düzenli olarak ölçülmeli ve kontrol edilmelidir.

TS EN 1248 Standardına (Anormal Hava Koşullarında Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları) göre sıcak havanın tanımı, ortalama hava sıcaklığının 3 gün boyunca 30 ºC‘nin üzerinde olması durumudur. Hava
sıcaklığının fazla olması beton içindeki suyun buharlaşarak azalmasına neden olur. Beton içindeki suyun azalması betonun kalitesini düşüren 2 temel soruna neden olur; betonun kıvamı, dolayısıyla işlenebilirliği
azalır ve reaksiyon için gerekli şartlar sağlanamaz. Bunun sonucunda da dayanım kaybı meydana gelir, be-tonun dökümünde, yerleştirilmesinde, vibrasyonunda ve bitirilmesinde zorluklar oluşur, beton yüzeyinde
daha fazla çatlaklar oluşup betonun geçirimsiz olmasına neden olur.

Kalite standartları uyarınca beton sıcaklığının 10 ºC – 20 ºC aralığında olması idealdir. Bu koşulları sağlamak sürekli mümkün olmayacağından, TS EN 206-1 standardına göre beton sıcaklığının en düşük 5 ºC olmasına
dikkat edilmelidir. İlgili standart, beton sıcaklığı için bir üst limit vermese de, idealde beton sıcaklığının 32ºC‘den yüksek olmaması gereklidir (ASTM C 94). Verilen sıcaklık değerleri ile temel hedeflenen, bir saatte
beton yüzeyinin 1 metrekarelik alanından buharlaşan su miktarının 1 kg‘dan fazla olmayacağı koşulları sağlamaktır.

Beton dökümünde alınması gereken önlemlertesto 176T4_p_in_tem_001868


– Beton sıcaklığı sürekli olarak kontrol edilmelidir.
– Aşırı vibrasyon yapılmamalıdır.
– Döküm en kısa sürede gerçekleştirilmelidir.
– Bitirme işlemi yüzeyde terleyen su kalmayınca hemen yapılmalıdır.

İhtiyaca Yönelik İdeal Çözüm

Beton sıcaklığını dökümde sürekli kontrol altında tutun!

Testo 176 T4, 4 harici Termokupıl sıcaklık girişine sahip profesyonel veri kayıt cihazıdır (datalooger). Testo
datalogger ailesinin en profesyonel üyesi olan 176 T4, 1 milyondan fazla veri hafızası ve maksimumda
saniyede 1‘e kadar ayarlanabilen ölçüm ve kayıt sıklığı ile beton döküm süreci boyunca sıcaklığın an be
an ölçülüp kaydedilmesini sağlar. Ücretsiz Comsoft Basic 5.0 yazılımı sayesinde, cihazın temel çalışma
fonksiyonlarının tamamı rahatlıkla konfigüre edilebilir. Ek olarak cihazda kayıt alınan veriler, bilgisayar
yazılımda grafiksel olarak görüntülenir, analiz edilebilir ve bilgisayarda sürekli kaydedilebilir. Ayrıca PDF
ve Excel rapor formatlarında veri aktarımı sayesinde kalite standartlarına uyumluluk belgelenebilir. IP65
yüksek koruma sınıfı zorlu saha şartları için idealdir. 176 T4 dahili SD kart yuvasına sahiptir. Böylelikle sahaya
dağıtılmış olan farklı cihazlardan, bir SD kart aracılığıyla veriler kolaylıkla alınır, ölçüm işlemi durdurulmadan
veri aktarımı gerçekleştirilebilir.
Kaynaklar:
1. „Sıcak Havada Beton Dökümü“, İnş. Müh. Yasin Engin, THBB Teknik Ofis
2. TS 1248, Anormal Hava Koşullarında Beton Yapım, Döküm ve Bakım Kuralları

Basınçlı Hava Hatlarının Korunması ve Tüketim Analizleri

Druckluft_Feuchte_c_NEU_retuscheBasınçlı hava, hemen her işletmede kullanılan bir enerji çeşididir. Günümüzdeki önemi ise gelişen teknoloji ile birlikte daha da artmıştır. Elektrik ile çalışan hemen her aygıtın, basınçlı hava ile çalışan tipi de bulunmakta ve işletmelerdeki yerlerini almaktadırlar. Pnömatik elemanlar olarak isimlendirilen bu aygıtlar basınçlı havayı tüketerek çalışmaktadırlar. Nasıl ki elektrik enerjisi işletme içinde her yana dağıtılmış bir yapıya sahipse, günümüzde basınçlı hava da aynı şekilde işletmenin değişik noktalarına iletilmekte ve oralardaki pnömatik ekipmanlarda tüketilmektedirler.

 

İşte bu noktada 2 önemli konu açığa çıkmaktadır. Elektrik enerji hatlarında olduğu gibi basınçlı hava hatlarında gezen havanın da kalitesinin ve tüketiminin izlenmesi gerekmektedir. Elektrik hatlarında kalite analizi için harmonik ölçümleri yapılırken, basınçlı hava hatlarında da nem ölçümleri yapılır. Çünkü basınçlı hava hatlarında meydana gelebilecek nem, tüm hatların tıkanmasına sebep olacağı gibi, pnömatik ekipmanların da arızalanmasına yol açmaktadır. Elektrik hatlarındaki harmonikler de benzer şekilde enerji alıcılarını olumsuz yönde etkileyip bakım maliyetlerini arttırmaktadırlar (motorların arızalanması gibi). Bu noktada, testo 6721, çiğleşme sıcaklığı şalteri, basınçlı hava içinde oluşabilecek nem risklerine karşı sistemi korur. Bunu yaparken basınçlı hat içerisindeki nem/sıcaklık değerlerini ölçerek hafızasındaki Mollier Diyagramından çiğleşme sıcaklığı değerini hesaplar ve ölçümlerini bu parametreye göre yapar. Çiğleşme sıcaklığı kriterleri ISO 8573 standartları dahilinde tanımlanmıştır ve havanın değişik klasifikasyonları, değişik uygulamalar için belirlenmiştir. Örneğin soğutmalı kurutucuların çıkışlarındaki tipik çiğleşme sıcaklığı değeri 3°C ler civarındadır. Bu kurutucular hemen her sektörde kullanılırlar. Amaç, bu kurutucunun çıkışındaki (dew point) çiğleşme sıcaklığı değerinin 3°C nin dışına çıkmasını engellemek, dolayısıyla basınçlı hava hattı içinde su oluşumunu engellemektir. İşte bu noktada işletmeye dağıtılan bu havanın dew point değeri, testo 6721 model çiğleşme sıcaklığı şalteri ile sürekli izlenir ve kritik bir durumda kontak çıkışı vererek sistemi koruyacak ek ünitelere müdahelede bulunur. (Örn. alarm çaldırarak sorumluyu uyarma gibi..) testo 6721 için, P2A yazılım denilen bir arayüz yardımıyla set değerleri atanır. Bu yazılım, cihaz ile iletişime geçerek cihazın kontak çıkış seviyeleri kullanım şartlarına göre ayarlanır ve bu şekilde cihaza herhangi bir şekilde dış yüzeyinden müdahele edilerek bu ayarları değiştirmek mümkün olmamaktadır. Cihaz 7/24 kesintisiz bir şekilde basınçlı hava hattınızı izleyerek Bu yazının geri kalanını okuyun

Bunları biliyor muydunuz?

Thumbnail (1)Datalogger 176: Pil Göstergesi

Yazılımın içinde, elektriksel olarak (mAh cinsinden) pilin geri kalan kapasitesini gösteren  bir pil göstergesi vardır. Bu gösterge, pilin ne kadar dolu olduğunu gösterir.

Aynı zamanda yazılım (Prof / CFR), kullanılan problara ve ölçüm sıklığına göre pilin kullanım süresi ile ilgili bir hesaplama yapar. Bu hesaplama, yazılımın yapılandırma penceresinde gün olarak görüntülenir.

Örneğin: pilleri yeni takılmış ve hiç programlanmamış bir 176 T4 logger’da pil durumu tam dolu görünür. Ancak cihazı bilgisayarda programlarken, 1 saniye ölçüm sıklığı ve 4 kanalı da kullanacak şekilde seçim yaparsanız ve bu durumda yazılım, kullanım ömrünü 40 gün olarak hesaplarsa, programı cihaza aktardığınız durumda, artık ekranda pil durumunda 1 dizi dolu şeklinde görüyor olacaksınız (Kullanım ömrüne göre pil durum gösterimi için ilgili tablo aşağıdaki gibidir.)

pil

Testo Dijital Manifold El Kitapçığı

Datalogger: testo 176T1 – testo 176T2

Tur Assist, Testo termal kameralar ile bir adım önde!

DSC00009İspanya’nın önde gelen sigorta, reasürans ve asistans grubu Mapfre’ye bağlı Mapfre Asistencia’nın Türkiye kuruluşu TUR ASSIST firmasının hazırlamış olduğu 2013 eğitim programında Testo olarak bizler de yer alarak tesisat ve ısıtma sektörü alanında termal görüntüleme ile kaçak tespiti ve performans izleme konularında katılımcıları bilgilendirdik ve büyük ilgi gördük. Eğitim sırasında sunduğumuz uygulama görsellerini desteklemek amacıyla, eğitime katılan ekiplerle birlikte sahaya çıkıp kaçak tespitleri ve ölçümler yaparak bu alandaki bilgi ve tecrübelerimizi aktardık.

Müşterilerine profesyonel bir hizmet ve destek sağlamayı amaçlayan Tur Assist, konut alanında gelişen ve günden güne artan hizmet birimlerine termal kamera testo 875-1i edindirerek, bu birimleri yeni bir teknoloji ile donattı. Bu sayede, konutlarda meydana gelebilecek tesisat arızaları, bölgesel olarak hızla tespit edilebilecek ve bunun yanında ısıtma tertibatının kontrolü yapılabilecek, nemlenme riski altında bulunan bölgeler de termal kamera ile görüntülenebilecek.

Video: Termal kamera testo 875i serisi