Aylık arşivler: Eylül 2013

İlaç üreticilerine yönelik gerçekleştirdiğimiz seminerimizden görüntüler

İstanbul Sürmeli Hotel’de 19.09.2013 Perşembe günü Testo Satış Direktörü Sn. Özgür Küçükhüseyin, Gıda&Sağlık Satış Birim Yöneticisi Sn. Nevra Ekim ve Ölçüm Sistemleri Ürün Yöneticisi Sn. Onur Yiğit’in sunumlarıyla gerçekleşen “İlaç ve Sağlık Sektörü için Ölçüm Teknolojileri ve Valide Edilebilir Veri İzleme Sistemi” konulu seminerimiz sektörden yoğun katılımla oldukça başarılı geçti. Seminerin alt başlıkları şu şekildeydi:

  • İlaç ve Sağlık Sektörü için Testo Çözümleri
  • Kalite Kontrol için Güvenli Veri İzleme
  • Validasyon ve 21 CFR 11
  • Basınçlı Hava Hatlarında Tüketim ve Hava Kalitesi İzleme

testo_ilac_semineritesto_ilac_semineri

Müze ve sergi salonlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz seminerimizden görüntüler

18.09.2013 Çarşamba günü İstanbul Sürmeli Hotel’de gerçekleşen “Müze ve Sergi Salonlarında İç Ortam İklimlendirme Parametrelerinin (Nem, Sıcaklık vb.) Ölçümü ve İzlenmesi” konulu seminerimizde, genel olarak, katılımcılara aşağıdaki alt konu başlıklarında bilgiler verildi.

  • Müze ve Arşivlerde İklimlendirme Koşulları Ne Olmalıdır?
  • Müze ve Arşivlerde İklimlendirme Parametrelerinin Sürekli İzlenmesi ve Kontrolü
  • Havalandırma Sistemlerinin Kontrolü ve Termografi

testo_muze_semineriDSC01973

İlaç Sektörü için Ölçüm ve İzleme Sistemleri

Saverisİlaç ve benzeri tüm tıbbi malzemeler ile kimyasal maddeler ve bu maddeleri içeren ürünler, nem ve sıcaklık gibi ortam koşullarına duyarlı ürünlerdir.  Bu sebeple üretim ve saklama aşamalarında ortam şartlarının sürekli izlenmesi ve kontrolü, ürün kalitesinde, raf ömrü boyunca kalitenin korunmasında ve insan sağlığına doğrudan etki edecek risklerin oluşmamasında son derece önemli bir rol oynar. Malzemelerin üretim ve saklanma şartları, ancak doğru, güvenilir bir izleme ve kayıt sistemi ile takip edilebilir. Sürdürülebilir bir izleme mekanizması ürünlerin uygun şartlarda saklanması için öngörülen hususları yerine getirirken, dijital bir kayıt sistemi geçmişe yönelik verilerin güvenilir bir şekilde saklanmasını ve tüm mekanizmanın kontrolünü mümkün kılar. Aynı zamanda yüksek doğruluklu sensörlerden aldığı verilerle beslenen bir proses kontrol ve otomasyon sistemi, üretim kalite mekanizmasının temel yapı taşını oluşturacaktır.

Her bir ürünün ışıktan, nemden ve sıcaklıktan kaynaklanabilecek zararlardan korunması için, ilgili şartların sürekli ve doğru biçimde izlenmesi ve kayıt edilmesi gereklidir. Dijital bir ölçüm ve kayıt sistemi bu ihtiyaca doğrudan cevap verebilir. Ayrıca otomatik bir kayıt sistemi ile ortam şartlarının takibi kişi inisiyatifine bırakılmadan eksiksiz ve sürekli bir biçimde gerçekleştirilebilir. İstenilen şekilde programlanabilen, bilgisayar destekli bir dijital ölçme, izleme ve kayıt sistemi, özel sıcaklıkta saklama öngörülen durumlar için depolarda sıcaklık kaydını gerçekleştirerek, depolama ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

İlaç lojistiğinde profesyonel ölçüm ve izleme sistemi

İlaç lojistiğinin olmazsa olmazı kalite kontrol birimidir. Profesyonel bir ölçüm ve izleme sistemi, depolama alanında nem ve sıcaklık parametrelerinin salt takibi için değil, ayarlanabilen limit değerleri ile istenen şartların dışına çıkılıp çıkılmadığının da güvenilir bir şekilde izlenmesi için belirleyicidir ve bu özelliğiyle ilaçta kalite departmanının birinci başvuru kaynağıdır.

İlaç üretiminde çiğleşme noktası değerinin düzenli ölçümü

Veri izleme sistemlerinin kullanımı, ilaç endüstrisinde sadece lojistik uygulamaları ile sınırlı kalmayacağı gibi, sadece ortam nem ve sıcaklık değerlerinin takibi ile de sınırlandırılamaz. Üretim süreçlerinin her aşamasında ürünün kalitesi proses için kritik parametrelerin ölçümüne bağlıdır. Örnek vermek gerekirse, ilaç dolum proseslerinde ilgili dolum işlemleri basınçlı hava ile yapılmaktadır. Bu basınçlı havanın içerisindeki eser miktarlarda bulunan nem parametresinin izlenmesi son derece kritiktir, çünkü son ürün ile doğrudan temas eden basınçlı hava içerisinde “su”, başka bir deyişle istenenden fazla nem olması, insan sağlığını olumsuz etkileyecek organizmaların üremesine neden olur. Bu durumun da önlenmesi yalnızca basınçlı hava içerisinde nem, yani havanın çiğleşme noktası değerinin düzenli ölçümü ile mümkündür.

6681_ETHERNET_FUEHLER_DEBasınçlı hatlardaki çok düşük nem değerlerinin ölçümü çiğleşme noktası belirlemesi ile gerçekleştirilir. Testo 6681 nem&sıcaklık transmiteri, kendisine entegre edilebilecek testo 6615 çiğleşme noktası probu sayesinde -60 oCtd’ye kadar, basınçlı hatlarda çiğleşme noktası ölçümünü gerçekleştirebilir. Ayrıca analog, röle, ethernet ve ProfiBus çıkış opsiyonları ile kontrol ve otomasyon sistemlerine tam uyum göstererek çiğleşme noktası parametresinin yalnızca ölçümüyle kalmaz kontrolüne de olanak tanır. Ayrıca testo 674x ailesi de analog çıkış opsiyonları ve -40 oCtd’ye kadar çiğleşme noktası sıcaklığı ölçümü ile t6681-t6615 kombinasyonuna bazı uygulamalarda alternatif sunar. Böylelikle testo basınçlı hatlarda çiğleşme sıcaklığı ölçüm ailesi, örneğin -40 oCtd çiğleşme noktası gerektiren Sınıf 2 (bakınız ISO 8573 standardı) havanın kullanıldığı granül kurutma prosesleri için ideal birer ölçüm cihazlarıdır.

Kızartma işleminden en iyi sonucu almak ve kızartma yağını mümkün olan en uzun süre kullanmak için nelere dikkat etmek gerekir?

_15A9927– Kızartma sıcaklığı 175 °C’ yi geçmemelidir; çünkü bu sıcaklığın üzerinde akrolein oluşumu artmaktadır.  Bu madde sağlığa zararlıdır. Bu konuda testo 270 size yardımcı olur: çok yüksek sıcaklıklarda (180°C’dan itibaren) sesli alarm verir.

– Kızartılan üründe ideal kaliteye ulaşmak için, “ideal kızartma noktası” ayarlanmalıdır.

– Kızartılan ürünün miktarı ölçülmelidir, böylece derin kızartma sırasında sıcaklık keskin bir şekilde düşmez ve kızartma işlemine negatif etkide bulunmaz.

– Yağın fazla ısıya maruz kalarak erken yaşlanmasını önlemek için uzun süre fritöz kullanılmadığı zamanlarda ısı düşürülmelidir.

– Kızartılan ürün kalıntılarını, yağın bozunma ürünü parçalarını ve bunlara bağlanan suyu ortadan kaldırmak ortadan kaldırmak için kızartma işlemi bittiğinde, kızartma yağı filtreden geçirilmelidir.