Blog Arşivleri

Et işleme sektöründe ölçüm teknolojisinin önemi

datalogger-testo175En iyi kalitedeki ham maddeleri, baharatları ve katkı maddelerini kullanmak et işleme sektörü için çok önemlidir. Et ve et ürünleri her zaman sıcaklığa karşı duyarlıdır ve belirli sıcaklık değerlerinde muhafaza edilmelidir. Bu yüzden ham maddeden son ürüne kadar olan tüm aşamalarda “soğuk zincir“ sağlanmalıdır. Soğuk zincirle ilgili prosedürün standart hale gelmesi amacıyla birçok ülkede sıcaklık ölçümü ile ilgili olarak kanunlar ve standartlar çıkarılmıştır.

Günümüzde, sıcaklık limit değerlerinin sadece ölçülmesi ve izlenmesi yeterli değildir, bu değerlerin belgelendirilmesi ve saklanması da gereklidir. Ayrıca çalışanlara hijyen konusunda eğitimler verilmeli ve gıda ürünü tüm aşamalarda izlenebilir olmalıdır.

Ölçüm yapılması gereken başlıca kritik noktalar; mal kabul, üretim, depolar ve nakliyedir.

Portatif sıcaklık ölçüm cihazları genel olarak mal kabul ve nakliye esnasında kullanılır. Ölçüm cihazlarına takılı problar, ürüne batırılarak iç sıcaklık ölçümü için kullanılabilir ya da donmuş gıdaların sıcaklığını ölçmek amacıyla iki ürünün arasında tutularak (ürünlere herhangi bir zarar vermeden) ölçüm yapılabilir. Özel problar yardımıyla derin dondurulmuş gıdaların iç sıcaklık ölçümleri bile üründe delik açmaya gerek kalmadan kolaylıkla yapılır.

Depo, üretim ve araç yükleme alanlarında, sıcaklık değerlerini izlemek için genellikle veri kayıt cihazları (datalogger) kullanılır. Veri kayıt cihazları kullanıldığında, portatif bir ölçüm cihazı ile düzenli olarak sıcaklık verileri toplamaya gerek kalmayacağından, personel giderleri de azaltılabilir.

Gıda sektöründe kullanılabilecek ölçüm cihazları ile ilgili daha detaylı bilgi için; www.testo.com.tr/gida-sektoru