Blog Arşivleri

İlaç Sektörü için Ölçüm ve İzleme Sistemleri

Saverisİlaç ve benzeri tüm tıbbi malzemeler ile kimyasal maddeler ve bu maddeleri içeren ürünler, nem ve sıcaklık gibi ortam koşullarına duyarlı ürünlerdir.  Bu sebeple üretim ve saklama aşamalarında ortam şartlarının sürekli izlenmesi ve kontrolü, ürün kalitesinde, raf ömrü boyunca kalitenin korunmasında ve insan sağlığına doğrudan etki edecek risklerin oluşmamasında son derece önemli bir rol oynar. Malzemelerin üretim ve saklanma şartları, ancak doğru, güvenilir bir izleme ve kayıt sistemi ile takip edilebilir. Sürdürülebilir bir izleme mekanizması ürünlerin uygun şartlarda saklanması için öngörülen hususları yerine getirirken, dijital bir kayıt sistemi geçmişe yönelik verilerin güvenilir bir şekilde saklanmasını ve tüm mekanizmanın kontrolünü mümkün kılar. Aynı zamanda yüksek doğruluklu sensörlerden aldığı verilerle beslenen bir proses kontrol ve otomasyon sistemi, üretim kalite mekanizmasının temel yapı taşını oluşturacaktır.

Her bir ürünün ışıktan, nemden ve sıcaklıktan kaynaklanabilecek zararlardan korunması için, ilgili şartların sürekli ve doğru biçimde izlenmesi ve kayıt edilmesi gereklidir. Dijital bir ölçüm ve kayıt sistemi bu ihtiyaca doğrudan cevap verebilir. Ayrıca otomatik bir kayıt sistemi ile ortam şartlarının takibi kişi inisiyatifine bırakılmadan eksiksiz ve sürekli bir biçimde gerçekleştirilebilir. İstenilen şekilde programlanabilen, bilgisayar destekli bir dijital ölçme, izleme ve kayıt sistemi, özel sıcaklıkta saklama öngörülen durumlar için depolarda sıcaklık kaydını gerçekleştirerek, depolama ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

İlaç lojistiğinde profesyonel ölçüm ve izleme sistemi

İlaç lojistiğinin olmazsa olmazı kalite kontrol birimidir. Profesyonel bir ölçüm ve izleme sistemi, depolama alanında nem ve sıcaklık parametrelerinin salt takibi için değil, ayarlanabilen limit değerleri ile istenen şartların dışına çıkılıp çıkılmadığının da güvenilir bir şekilde izlenmesi için belirleyicidir ve bu özelliğiyle ilaçta kalite departmanının birinci başvuru kaynağıdır.

İlaç üretiminde çiğleşme noktası değerinin düzenli ölçümü

Veri izleme sistemlerinin kullanımı, ilaç endüstrisinde sadece lojistik uygulamaları ile sınırlı kalmayacağı gibi, sadece ortam nem ve sıcaklık değerlerinin takibi ile de sınırlandırılamaz. Üretim süreçlerinin her aşamasında ürünün kalitesi proses için kritik parametrelerin ölçümüne bağlıdır. Örnek vermek gerekirse, ilaç dolum proseslerinde ilgili dolum işlemleri basınçlı hava ile yapılmaktadır. Bu basınçlı havanın içerisindeki eser miktarlarda bulunan nem parametresinin izlenmesi son derece kritiktir, çünkü son ürün ile doğrudan temas eden basınçlı hava içerisinde “su”, başka bir deyişle istenenden fazla nem olması, insan sağlığını olumsuz etkileyecek organizmaların üremesine neden olur. Bu durumun da önlenmesi yalnızca basınçlı hava içerisinde nem, yani havanın çiğleşme noktası değerinin düzenli ölçümü ile mümkündür.

6681_ETHERNET_FUEHLER_DEBasınçlı hatlardaki çok düşük nem değerlerinin ölçümü çiğleşme noktası belirlemesi ile gerçekleştirilir. Testo 6681 nem&sıcaklık transmiteri, kendisine entegre edilebilecek testo 6615 çiğleşme noktası probu sayesinde -60 oCtd’ye kadar, basınçlı hatlarda çiğleşme noktası ölçümünü gerçekleştirebilir. Ayrıca analog, röle, ethernet ve ProfiBus çıkış opsiyonları ile kontrol ve otomasyon sistemlerine tam uyum göstererek çiğleşme noktası parametresinin yalnızca ölçümüyle kalmaz kontrolüne de olanak tanır. Ayrıca testo 674x ailesi de analog çıkış opsiyonları ve -40 oCtd’ye kadar çiğleşme noktası sıcaklığı ölçümü ile t6681-t6615 kombinasyonuna bazı uygulamalarda alternatif sunar. Böylelikle testo basınçlı hatlarda çiğleşme sıcaklığı ölçüm ailesi, örneğin -40 oCtd çiğleşme noktası gerektiren Sınıf 2 (bakınız ISO 8573 standardı) havanın kullanıldığı granül kurutma prosesleri için ideal birer ölçüm cihazlarıdır.

Röportaj: Ölçümlemek bilmek, bilmek kontrol etmek, kontrol etmek yönetmek, yönetmek ise iyileştirmektir*

Onur Yiğit

Onur Yiğit-Ölçüm Sistemleri Ürün Yöneticisi

Testo Elektronik’in bina teknolojileri bölümü hakkında bilgi alabilir miyiz?

TESTO Elektronik Ltd. Şti. fiziksel parametreleri ölçen, elektronik test ve ölçüm cihazları konusunda satış, proje, teknik servis ve kalibrasyon hizmetleri veren ISO 9001:2000 belgeli bir firmadır ve 2000 yılından beridir Alman Testo AG firmasının Türkiye ofisi olarak hizmet vermektedir. Ürünlerimiz, portatif, kayıt ve ya sürekli izleme amaçlı olarak kullanılabilen sıcaklık, bağıl nem, hava hızı, basınç, baca gazı gaz analizi, termal görüntüleme yapabilen cihazlardır. Bina teknolojileri alanında, özellikle Bina Termografisi, Bina Yönetim Sistemlerine entegre olabilecek transmiterler, iç ortam iklimlendirme parametreleri ölçebilecek çok fonksiyonlu portatif ölçüm cihazları ve veri kayıt/izleme sistemleri ile hizmet vermektedir. Ayrıca firmamız, TÜRKAK onaylı, ISO 17025 belgeli kalibrasyon laboratuvarında sıcaklık, nem, hava hızı, basınç ve baca gazı parametreleri ile ilgili olarak “kalibrasyon hizmetleri vermektedir. Bu yazının geri kalanını okuyun

Bina Otomasyon Sistemleri ve Testo Sabit Ölçüm Teknolojisi

_L3L2009_ANZGünümüzdeki binalarda, daha sağlıklı ve ekonomik bir yapı için Bina Yönetim Sistemi (BMS) ve otomasyonun kullanılması bir ihtiyaç halini almıştır. Akıllı bina teknolojilerinin haricinde, koşulların istenenden çok farklı olması uzun bir süre boyunca fark edilememektedir. Bunun sonucunda da, cihaz ömürleri kısalmakla birlikte aynı zamanda çok sık servis ihtiyacı oluşmakta ve önemli enerji kayıpları yaşanmaktadır.

Bina Otomasyon Sistemleri ilk ortaya çıktıkları 1960’lı yıllardan bu yana çok hızlı şekilde gelişmiştir.  Ülkemizde de Bina Otomasyonu uygulamaları hızla artmakta ve özellikle alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller, havaalanları, bürolar, yönetim binaları ve fabrikalarda tercih edilmektedir.

Bir binadaki ısıtma, soğutma ve aydınlatma gibi sistemlerin bakımları diğerlerinden çok daha maliyetlidir, dolayısıyla bu sistemlerin daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak gerekmektedir. Bunun için de doğru firma ve ürünlerle işe başlamak oldukça önemlidir. Testo, bu konuda kullanıcılarına en doğru ve uzun süre sorunsuz çalışabilecek cihazlarıyla etkin bir çözüm sunmaktadır. Bu yazının geri kalanını okuyun