Blog Arşivleri

İlaç Sektörü için Ölçüm ve İzleme Sistemleri

Saverisİlaç ve benzeri tüm tıbbi malzemeler ile kimyasal maddeler ve bu maddeleri içeren ürünler, nem ve sıcaklık gibi ortam koşullarına duyarlı ürünlerdir.  Bu sebeple üretim ve saklama aşamalarında ortam şartlarının sürekli izlenmesi ve kontrolü, ürün kalitesinde, raf ömrü boyunca kalitenin korunmasında ve insan sağlığına doğrudan etki edecek risklerin oluşmamasında son derece önemli bir rol oynar. Malzemelerin üretim ve saklanma şartları, ancak doğru, güvenilir bir izleme ve kayıt sistemi ile takip edilebilir. Sürdürülebilir bir izleme mekanizması ürünlerin uygun şartlarda saklanması için öngörülen hususları yerine getirirken, dijital bir kayıt sistemi geçmişe yönelik verilerin güvenilir bir şekilde saklanmasını ve tüm mekanizmanın kontrolünü mümkün kılar. Aynı zamanda yüksek doğruluklu sensörlerden aldığı verilerle beslenen bir proses kontrol ve otomasyon sistemi, üretim kalite mekanizmasının temel yapı taşını oluşturacaktır.

Her bir ürünün ışıktan, nemden ve sıcaklıktan kaynaklanabilecek zararlardan korunması için, ilgili şartların sürekli ve doğru biçimde izlenmesi ve kayıt edilmesi gereklidir. Dijital bir ölçüm ve kayıt sistemi bu ihtiyaca doğrudan cevap verebilir. Ayrıca otomatik bir kayıt sistemi ile ortam şartlarının takibi kişi inisiyatifine bırakılmadan eksiksiz ve sürekli bir biçimde gerçekleştirilebilir. İstenilen şekilde programlanabilen, bilgisayar destekli bir dijital ölçme, izleme ve kayıt sistemi, özel sıcaklıkta saklama öngörülen durumlar için depolarda sıcaklık kaydını gerçekleştirerek, depolama ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

İlaç lojistiğinde profesyonel ölçüm ve izleme sistemi

İlaç lojistiğinin olmazsa olmazı kalite kontrol birimidir. Profesyonel bir ölçüm ve izleme sistemi, depolama alanında nem ve sıcaklık parametrelerinin salt takibi için değil, ayarlanabilen limit değerleri ile istenen şartların dışına çıkılıp çıkılmadığının da güvenilir bir şekilde izlenmesi için belirleyicidir ve bu özelliğiyle ilaçta kalite departmanının birinci başvuru kaynağıdır.

İlaç üretiminde çiğleşme noktası değerinin düzenli ölçümü

Veri izleme sistemlerinin kullanımı, ilaç endüstrisinde sadece lojistik uygulamaları ile sınırlı kalmayacağı gibi, sadece ortam nem ve sıcaklık değerlerinin takibi ile de sınırlandırılamaz. Üretim süreçlerinin her aşamasında ürünün kalitesi proses için kritik parametrelerin ölçümüne bağlıdır. Örnek vermek gerekirse, ilaç dolum proseslerinde ilgili dolum işlemleri basınçlı hava ile yapılmaktadır. Bu basınçlı havanın içerisindeki eser miktarlarda bulunan nem parametresinin izlenmesi son derece kritiktir, çünkü son ürün ile doğrudan temas eden basınçlı hava içerisinde “su”, başka bir deyişle istenenden fazla nem olması, insan sağlığını olumsuz etkileyecek organizmaların üremesine neden olur. Bu durumun da önlenmesi yalnızca basınçlı hava içerisinde nem, yani havanın çiğleşme noktası değerinin düzenli ölçümü ile mümkündür.

6681_ETHERNET_FUEHLER_DEBasınçlı hatlardaki çok düşük nem değerlerinin ölçümü çiğleşme noktası belirlemesi ile gerçekleştirilir. Testo 6681 nem&sıcaklık transmiteri, kendisine entegre edilebilecek testo 6615 çiğleşme noktası probu sayesinde -60 oCtd’ye kadar, basınçlı hatlarda çiğleşme noktası ölçümünü gerçekleştirebilir. Ayrıca analog, röle, ethernet ve ProfiBus çıkış opsiyonları ile kontrol ve otomasyon sistemlerine tam uyum göstererek çiğleşme noktası parametresinin yalnızca ölçümüyle kalmaz kontrolüne de olanak tanır. Ayrıca testo 674x ailesi de analog çıkış opsiyonları ve -40 oCtd’ye kadar çiğleşme noktası sıcaklığı ölçümü ile t6681-t6615 kombinasyonuna bazı uygulamalarda alternatif sunar. Böylelikle testo basınçlı hatlarda çiğleşme sıcaklığı ölçüm ailesi, örneğin -40 oCtd çiğleşme noktası gerektiren Sınıf 2 (bakınız ISO 8573 standardı) havanın kullanıldığı granül kurutma prosesleri için ideal birer ölçüm cihazlarıdır.

testo Saveris Veri İzleme Sistemi

TS EN ISO 17025 akreditasyonu almak isteyen laboratuvarlar için Testo, akreditasyon kapsamında yer alan parametrelerin online takibinde Saveris sistemi ile ideal çözüm sunar!

Doppelseite_7857_oELaboratuvarlarda ortam koşullarının düzenli olarak ölçülmesi ve kontrol edilmesi neden önemlidir?

Laboratuvarlarda testler ve analizler yapılırken, sonuçların doğru ve güvenilir bir şekilde elde edilip sunulması birinci derecede önemli olduğundan test yönteminin doğruluğunu etkileyebilecek koşulların düzenli ölçümü
ve sürekli kaydı gerekir. Sıcaklık, nem, basınç gibi ortam koşulları analizlerin sonuçlarını ve kullanılan ekipmanların performanslarını doğrudan etkiler.

Denetçiye sunacağınız verilerin güvenilir ve değiştirilemez olduğundan emin misiniz?

Otomatik veri kayıt ve izleme sistemi testo Saveris ortam koşullarının takibini kişi inisiyatifinden çıkartarak güvenli ve kesintisiz hale getirir, elle kayıt gereksinimini ortadan kaldırır. Akredite, kalibrasyon sertifikalı
Saveris probları ölçüm doğruluğunu garantilerken, hafızalı modüller, merkezi veri tabanı, kullanıcı manipülasyonuna kapalı dijital veri kaydı, parola kontrollü erişim kısıtlamaları Saveris sisteminde ölçüm doğruluğu ve veri güvenliğini maksimum seviyeye çıkartır.

Tüm laboratuvarlarınızı bir merkezden kontrol etmek ister misiniz? 

Sistemin beyni baz ünitesi, sunucu-istemci prensibi ile çalışan profesyonel yazılımı ve ağ içerisinde mesafe tanımaksızın haberleşebilen probları sayesinde testo Saveris ile ayrı lokasyonlardaki tüm laboratuvarlarınızın
verilerini tek bir merkezden izleyebilirsiniz. Ayrıca verilerin tutulacağı veri tabanı, merkez bilgisayarlarınızda olduğundan ölçüm verilerinizin tek hakimi sizsiniz.

Maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz?

Ortam koşullarının lokal olarak kayıt edilmesi ve raporlanması için harcadığınız zaman ve iş gücünden tasarruf edebilirsiniz. testo Saveris otomatik veri kaydına ek olarak isteğinize göre konfigüre edilebilen rapor seçenekleri ve oluşturulan raporların otomatik olarak e-postalanması özelliği ile önemli avantajlar sağlar. testo Saveris kapsamlı alarm yönetimi sayesinde hem olumsuz koşullar oluşmadan size haber verir hem de probların bir sonraki kalibrasyon tarihini sizin için takip eder.

Daha fazla bilgi için;

www.testo.com.tr/saveris

testo Saveris Veri İzleme Sistemi

testo Saveris;

Otomatik ve kesintisiz bir şekilde ölçüm verilerini kaydetme
Tek sistem içerisinde sabit ve mobil veri izleme
Birçok prob seçeneği ile kablosuz ve/veya Ethernet üzerinden iletişim
Kapsamlı alarm yönetimi
Otomatik ölçüm verileri raporu
Kolay kurulum

www.testo.com.tr/saveris

Hastane laboratuvarlarında sıcaklık ve nem ölçümü için testo, Saveris sistemi ile ideal çözüm sunar!